Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 246 >
moet tuen nooit iemand zyne eigen meen'"rg
willen opdringen — wy kunnen alle dwaa-
len. En nog veel onverftandiger zoudt gy
doen ; als gy nu reeds, terwvl gy nog kimleren
zyt, in alles fteeds gelyk zoude willen heb-
ben ; daar toe hebt gy nog geene kenni^^e
nog geen ondervinding genoeg, en uy 7yt
nog niet in ftaat hier of daar over te kunnen
oordeelen. Gy zoudt u door uwe vermeetel-
lïeid, door uw ongegronde voordering van al-
toos gelyk te willen hebben, veele vyaiiden
maaken, men zoude u zo veel mogelyk my"
den, en u als laatdunkende en waanwyze
Kinderen behandelt n en verachten, weest der-
halven altoos needrig en toegeevend, dat is
een cieraad voor alle Menfchen , en vooral
voor Kinderen , en dit is het groote middel
om in de menfchelyke famenleeving Vriend-
fchap, Vreede, en Eendrachiigheid te ftich-
ten , te bevoorderen , en te bevestigen.
De Beleefdheid en Dienstvaardigheid^ zyn
pok voornaame middelen, om vriendfchap cn
eene goede verftandhouding onder de men-
fchen te weeg te brengen, en aan te kwee-
ken. Vüoiäl legt een kind daar eer meede
in» '