Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 245 )
nog, niet teegenftaande deeze reedenen met
vrees bevangen; en hield dit voor eeue vaste
ftelhng, dat een onweder een fchrikkelyk
en ontzachelyk verfchynfd in de natuur is,
zo zoudt gy zeer onbillyk handelen, als gy
dan voiftrekt eysfchen zoudt, dat uwe vriend
zyn vrees liet vaaren, en u in het oogenblik
gelyk zoude geeven. - Gy had hier in
zeekerlyk recht, maar uw vriend kan zicji
daar van zo fchielyk niet laaten overtijigen ,
dewyl men hem misCchien ip zyne kindfche
jaaren fchoon ten onrecht geleerd had, dat hy
het onweder als een ftraf van God moest
aanmerken , ondertusfchen dat de vol-
wasfene, die hem als dan omringden , zich
Zelf zeer bang en bevreesd yerioonden, het
eene gebed voor, en het andere nalaazen, en
nu dit, en dan dat lied, zongen, en moge-
gelyk nog daar by deeze en, geene gevallen
verhaalden van menlchen, die door den Don-
der getroffen WEaien geweest.
En zo , myne lieve kinderen , is het meest
met alle dingen geleegen, waar over de men-
fchen van gedachten verfchilleu. Daatöm
Q 3 moet