Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 244 )
fchien riet koud zyn; daar in teegendeel het
weezentlyk koud kan zyn voor uwe vriend,
die mogelyk van kintsbeen af in de warmte
gekoesterd, en voor het minste luchtje be-
waard is geworden. Zoude het nu niet al-
ler onverftandigst van u gehandelt zyn, in
dien gy nu volftrekt vast ftellen wilde, dat
gy gelyk had. - Of, (om nog een an-
der voorbeeld te gebruiken ) gy waart eens
3n de zoemer in hec veld, met een goed
vriend, de lucht wierd bedekt met donkere
en zwarte onweers wolken, het begon te
blixfemen en donderen -uw medegezel
*vierd daar door benauwt, en met de groot-
He angst bevat gen - gy zoud trachten
hem die vreeze door wyze cn kloeke rede-
neeringen afteiieemen; en hem, by voor-
beeld zeggen , dat een onvoeder een beerlyh,
zaak is, dat bet eene nuttige en by uitjiek wel-
daadige fchikking in de natuur is, dat bet de
lucbt reinigt, bet zaai verkwikt, de verdroogde
velden bevochtigt--en dat bet veel mÏTider
gebeurt dat een menscb van dm Blixfem getrof.
fen wórde, dan dat iemnd door afvallende dak-
pmmn worde doodgeslagen. Uw vriend bleef dan
nog,