Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 43 )
meening zullen zyn, en dat alleen vnor waar
aanneemen, dat wy voor waar houden.
Geloofr dit. mvre lieve kinderen; dnt het
voUlrckt onmnogelyk is, dat alle menfchen
van eene mecning, van eene denkens aart
kunnen zyn; of dat zy in hunne gevoelens,
of voortellingen altoos over een fteitimen;
dewyl hunne zintuigen, hunne oogen, hunne
ooren, hun gevoel, 't welk de middelen zyn
waar door zy zeekere denkbeelden bekooinen,
geheel anders gevormt zyn ; en dit alles heeft
zeer veel invloed op de onderfcheiden denkwy-
ze der menfchen. — Ik za! u daar 'van eeni-
ge voorbeelden bybrengen waar door ik ver-
trouwe , dat het geene ik u gezegt hebbe u
duidelyker zal voorkoomen. Gy komt, fiel.
16 ik eens, in de winter by den eenen of den
andere uwer goede vrienden, gy verzocht
hem van met u te gaan wandelen. -- Hy
weigert het, en zegt, bet is heeden te koud —
cn gy hüud ftaande dat het niet koud is. Ini
dit geval kunt gy beide gelyk hebben. Voor
u, die van uwe ttedere jtupd af aan de
koude en ruwe lucht gewent zyt zal het mis-
q; 2 fèhiefï