Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 242 )
voor uwen. eveuaasten kan gevonden worden.
Het meest twisten en krakeelen van de ian-
deren komt daar van, dat zy of tc onpas of
onvoorzichtig fchertzen.- Zo dra gy der-
halven merkt, dat uwe vrienden of fpeelge-
zeilen in uw fchertzen geen genoegen fchep •
pen , of het zelf u kwalyk i.eemen ; moet
gy daar terftond meede ophouden. Mucht
het ongelukkig eens gebeuren , dat gy iemand
of door onweetenheid of by gebrek van
overlegging beleedigde, moet gy terftond
hem om verfchooning vraagen. - en m-
gevalle 'hein daar door eenige weezentlyke
fchaade, of eenig nadeel wierd toegebragtis
het uw plicht, hem deeze te vergoeden.
Wilt gy in de maatfchappye met verdraag'
verkeeren, zo moer gy afzien van
de ydele en ongegronde. vordering van altoos
gelyk te willen hebben ; en u in teegendeel een
plicht maaken van fteeds toetegeeven en
de beftbeidenbeid, de needrighcid, cn de zagt-
moedigheid betrachten. Het is altyd een tee-
ken van onverßand, en 'onvoirzichtigheid dat
men-altoos gelyk-wil hebben , dat men al-
toos .cvifche,-. dat alle menfchen van onze
- .. ' ■ mee-