Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(-5)
ziet gy dc nette Tuinbedden bedekt, met Hy-
acinthen, Violettcnj Auriculen, Roofen, ea
Nagelbloemen; die u door hunne welrieken-
de geur verkwikken. Daar kittelt zich uwe
Tmaak by de voor uwe gezondheid zo dien-
ftige Vruchten; de Aardbezieu, de Kersfen»
de Abricofen , de Perfikken, de Peeren, Prui-
men en Appelen. -
Komt gy in de Stad, daar ontmoet gy dc
heerlykfte konstftukken van 'smenfchen han.
den. - Daar ziet gy de prachtige Huizen;
en de trotlche Kerkgebouwen. — Daar de uit-
muntendftcSchilderyen, en de kosteiyke Stand-
beelden; - Daar nuttige Boekeryen; enz.
Ik eindigde niet, indien ik u al het fchoonej
al het voortrcffelyke van de wereld bcfchry.
ven wilde.
By dit alles is de mensrh ook tot bet gezel-
lige keven beftemt: welk een bronwel van ver-
genoegen ontilaat daar uit niet voor u! Hoe
naar zoude uwe tocftand niet zyn, indien
Uwe Ouders u niet beminden , indien uwe
Zusters, indien alle die geen, die u dagelyks
onderrichten , niet beleefd voor u waren, en
Jü geen vermaak aandesden ? indicu gy gee-
ne