Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 259 )
en het gêluk móeten derven, tan een wel-
gemaakt lichaam re hebben. Meenig gebrek,
keiyke ryke zoude byna zyn gan^ch vermoo.
gen willen opöfFeren, indien hy daar mede
zyne gezondheid koopen kon- -Ziet gy
■/.O eenen ongelukkigen voorby u heenen krui-
pen, of geleid wordende, of elendig zit-
tende ■ treurt van harten over zyn on-
gelukkig lot, neemt daar deel in, en hebc
medelyden met hem. - Heft uwe oogen
en handen Heemelwaarts en dankt God voor
uwe gezonde leeden, —tracht zo eeneo
elendfgen , door het geen gy ontbeeren kunt»
te onderftcunen , te troosten , en te verkwik-
ken , want het zyne uwe Broederen, en die het
meest gegrond recht hebben op ons meJely.
lyden, eu op onze byftand.
Een Leerjongen van een Horlogietnaaker, die
!: alle avondeo in een gezelfchap van Burgers
ging; moest zyn meester dewyl hy een ftyf
been hadde, alle dag gaan afhaalenen hem
I met een lantaarntje lichten, en te huis bren-
gen , kwam hy dan andere bekende jongens
teegen, dan zeide hy meteen lacoheudaan.
ge-