Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 258 )
Bejaarde merfchen, verdienen reeds orze
hoogachting om hunne langduurige ondervin.
ding, en beproefde wereld kennisfe ; en over
het geheel genoomen, zyn wy aan hun, het
geen wy weeten, en het geen wy kunnen
verfchuldigt ; ja alles hebben wy hun te dan.
kenwat wy door hunne onderwyzing, door
hunne beftiennge, door hunne inrichting, of
door hunne weetenfchap bezitten, en dus
handelt die geen zeer ilecht, en zonder na-
denken , die dezelve rnet verachting behan-
delt, -* met hunne zwakheeden den fpoc
dryft, ofzelfs zoekt hunbelachelykte maaken.
Wy worden alle dagen ouder, yder een wenscht
eenen hoogen ouderdom te bereiken, waar.
om zouden wy dan dat geene, het welk wy
ons zelve toewenfchen , gering achten en als
een voorwerp, van geene waarde behandelen.
Eeven zo dwaas, en flecht is het met een
blinden,lammen, dooveu,of ftommea den Ipoc
te dry ven, en zich daar meede te vervroly.
lyken. Iemand, die zo eenen ongelukki-
gen befpnt, befpot God die hem zo ongeluk-
kig liet geboorén worden. Het is reeds be-
ilaageiiswaardig genoeg, datzy bet voorrechs
eu