Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'( 233 )
en opgepast had ; dat dan de eene of andere
kwaade jongen; j li^'t indien tyd, dat zy bloei-
den, die zoude komen uitplukken, of beder-
ven. - Zo weinig nu, oat u aangenaam
zyn zoude, eeven zo weinig aangenaam zou-
de het voor uwen eevenmensch zyn, wan-
neer gy iets van het geen hem toebehoort;
bederft? of te niet maakt.
Indien uwe mecebroeders, b^'zonder drf
behoeftigen ouder hen , geen gebrek aan tyd-
lyk vermogen zuhen hebben ; moet het hua
nooit aan arbeid ontbreeken, want daar door
verdienen zy het geen zy rot onderhoud van
hun leeven van nooden hebben. Kunt gy
derhalven iets daar toe bybrengen dat zy werk
bekoomen , zo fteld uw vergenoegen daar in ;
Jangs deezen weg maakt gy u van deeze men-
fchen zelfs ook vrienden, die by voorkomende
geleegenhteden u ook van nut kunnen zyn; en
zich als dan ook gaarne u de diensten bewy-
zen zullen, die in hun vermogen zyn.
Vooral ziet dit te bewerken , dat arme en
verlaatene kinderen onderwys bekoomen in
nuttige zaakcn, waar mede zy,tot rypere jaa-
ren gekoomen zynde, de krstverdienenkun-
P «f voor