Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 232 )
zynen medemensch word, kan «nmogelyk :b
de menfchelyke famenleeviiig geduld worden >
de overigheid moet hen ftrafFen -- daar-
om ook worden zodariige boosdoenders door-
gaans door het zwaard, ja zelfs dikwils op
het rad ter dood gebracht op dat zy geen
meerdere mooiden zouden doen.
. Tydlykt goederen brengen ook veel tot het
vergenoegen van ons aardsch leeven toe»
Daarom moeten wy daar op uit zyn, zoo
veel het in ons is, niet alleen om onzen
naasten zyn goederen en eigendommen te
keipen behouden , maar ook zelfs die trach.
ten tc vermeerderen.
Wacht u derhalven , myne dierbaarste vrien.
den , van uwe medemenfchen fchaade of na.
deel toctebrengen in het geen hem toebehoort.
Het is eenegodlooze gewoonte die veele kin.
deren aan zich hebben, de Hoornen en vruchten
vati andere menfchen te befchaadigen. --
Immers, zoude het u niet aangenaam zyn,
indien gy voor u vermaak een tuintje of hof.
Je met vee! moeite aangelegd had, het met
boumcn geplant, en die zorgvuldig nagezien;
^ ea