Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
()
! gehouden wr-r zoud gy niet, ïndien gy zelfi
1 geen geld had, uwe Ijeve ouiders.of vermoo.
I gende vrienden daarom niet bidden en fmee»
: ken om deeze ongelukkige lieden verftericen4
' voedfel, en de noodige medicynen te bezor»
5 gen; om hun her leeven te redden. ■ ■ ■■
Bedenkt eens die vreugde, dat vermaak,
; dat gyfmaaken zoudt, indien het ü gebeuren
I mocht aan een talryk huisgezin eenen vader,
t of eene moeder weder te geeven. — als zy
1 u als hunnen verlosfer, hunnen redder, een
I vau God gezondenen Engel aan zagen — als
'I zy zich omu verzatiielden ; u dankten ; en Gods
! zeegen over u affmeekten J z^gt, lieve kin-
* deren , kunt gy u wel eene grootere vreugd
} voordellen, kunt gy een edeler vergeno gen
I fmaaken, een weezenlyker geluk voorltellen ?

Het is het grootste onrecht, en de af
fchuuwelykste zonde, iemand»p-eengeweldédi-
ge -wyze van bet leeven te btroovtn, dit, denk ik,
behoeve ik u niet te zeggen. De Christely-
ke Godsdienst, en ons eigen gevoelen ver-
bieden ons die misdaad uitdrukkclyk. Hy
die de dooddaager of de Moordenaar van
P 4 zyne