Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I c 229 )
allernadeeligst voor de gezondheid der men-
fchen, daarom moet gy fteeds in uwe woor-
den en in uwe daaden voorzichtig zyn , ora
niets te i-egggii of te doen. dat deeze harts»
tochten by uwen eevenaasten kan gaande maa-
ken , of hem eenigzints ergeren of beleedi-
gen. Tracht veel eer hun eenig genoegen,
eenig vermaak, eenige vreugde te veifchaf-
fen, daar door verlengt gy niet alleen hun-
ne gezondheid maar zelfs ook verkort gy hun
leeven. Daaröm , ziet gy iemand het zy een
kind, het zy een volwasfene perfoon een daad
onderneemen; die voor de gezondheid fcha-
delyk zoude kunnen zyn , - zo moet gy hun
waarfcliouwen: en het nadeel'ige daar van on-
der het oog brengen.
Bevind zig uw evenaasten in gevaar van
zyne gezondheid, jja zelf van zyn leeven te
tc verliezen , zo Ipoed u denzelven te red len
indien het u mogelyk is — en zo niet roept
dan andere tot zyner hulp by.
Geeft uwe vrienden en bekenden een voor-
beeld van matigheid, vanezindelykheid, vaa
Zachtmoedigheid , datzy daar door aangcfpoort
worden u na le volgen; en daar door hunne
3 §e-