Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( '4 )
niet warmen kunnen, geene gemakkelyke Hui-
zen bewoonen;in geene Bedden flaapen, gee-
iie goede Klecderen iiebben, geen Broud of ge-
kooivte Spyzen kunnen genieten, geen Boeken
lezen, niet Scliryveu — met een woord, niets
weten kunnen, en dus zouden wy op verre
na niet zoo vergenoegd zyn kunnen, als nu.
De Schepper gaf den Mensch ook het Ver-
nuft , of het vermogen van in te zien imt hem
dienjiig of fcbadelyk is. En dit is dan weder
een nieuw hulpmiddel, om ons waare vreugd
te verfchafFen, om veele onaangenaamheden
van ons te verwyderen en ook den lieven >
den goeden God te leeren kennen.
IJy dat Vernuft gaf God ook ons het Gt'
voeeten , dat is te zeggen, dat Hy onze ziel
met zoodaanige eygenfchappen voorzag, .dat
ivy recht verbeurd, vergenoegd en te vreeden
zyn, winneer ixjy iets goeds gedaan hebben, daar
vjy in bet tegendeel hoogst onvergenoegd, onrus'
tig en a'igjlig zyn, indien lay [van bet goedt
zyn ajgewceken, of iels boazes verricht hebben.
Let dus wel op dit Geweeien, lieve Kin-
ders, geeft daar zorgvuldig acht op; welke
«iaa-