Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(219)
t)RIE EN DERTIGST GE-
SPREK.
Met weinig begint men^ met yeèl
houd men op.
t •
Xn hec jiar 1772 wierd 'er te H.... een.
jong niersch als Hoofd van een dieven bende
g-.radbraakt — Kort voor zynen dood ver-
haalde hy aan een Predikant, die hem in zy-
ne Gevangeni'» bezocht, de geheele gefchie-
ni's van zyn leevtn, welke zo aanmerkelyk
is, dat ik nict nalaaren kan j dezelve u, my-
ne juDge vrienden, iricde te dee!en. Ik zal u
die met zyne eigene woorden vertellen.
Ik ben van D.... in Saxen geboortig
(zeide de ongelukkige jongeling aan den Pre-
dikant ) m\n vader was een ryk man, die
Veele goederen bezat. Hy leefde zeer prach-
tig , gaf dikwils groote gastnfiaalen , waar
van myne zuster mee my ook a'tjos waren.
I'aar door kreeg ik fniaak in de (noeperyën,
en wenschte niets met meer yver dan die da.
gelyks te kunnen genieten. Ik had s week-
lykswcl ceui^ zakgeld, dat ik gebruiken konde