Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I
I
I
C 215 )
j dikwils veele waaren in die winkel g«kogt
hebi>eiide, nanj de koopman het geld zunder
het na te zien in die gevouwen papieren
aan; en de Kok gmg naar huis. De Koop-
man 'savonds het geld naziende, dat hy
d'en dag hadde ortfangen; opent alle de pa.
pieren van de Kok en vind m het eene twaalf
Crosfchen meer, dan hy verwachte.
Aanflonds nep hy den w'nkel jongen, en
zeide hem , dit geld in die pip.eren hebhe
ik" gelyk gy weet deezen morcen van der. Kok
ontfangen - de man heefr my te veel
betaald, daar zyn twaalf Grosfchen over,
brengt hem die morgen vroeg weder, en 7eg
hem, hoe zich deeze zaak heeft toegedraa-
gen. De jongen het geld brengende verwon-
derde de Kok zich over zyne eigene onvoor-
zichtigheid , en prees de eerlykheid van den
Koopman. Het geval wierd bekend; yder een,
die het hoorde,prees den Koopman,en dewyl
hv altoos goede waaren had , en goede maat ,
en gewicht gaf; kreeg hy door de aanpryzing
var de Kok meer en meer klanten , waar door hy
binnen weinig jaaren een der gcgoedLle Koop-
lieden is geworden,
O 4 Nog