Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
bedriegt, wanneer hy ons flechte, cn ligte ar-
beid voor goed, en duurzaam wcrlc ver-
,Jcoopt. —— De Dienstbooden bedriegen
^hunne Heeren, wanneer zy het hun aanbe.
. voolen werk nier trouw, en ordentiyk ver-
richten, en door hunne nalatigheid hunnen
Meesters fchade veroorzaaken. De Hee.
. ren bedriegen hunne dienstbooden, wan-
'neer zy onder allerhande beuzelachtige voor-
'wendfels hun iets van het hun verfprooken
loon onthouden, en langs dien weg het hunne
fteeleii.
Ik wille u, myne lieve kinderen, niet zeg.
gen dat zu'ke bednegeryën en oiieerlykhee.
den onmogelyk met dc algcrncene menfchca-
iiefde kunnen beftaaii --— dat de be-
drieger zich in het grootst ongeluk neder-
ftort ; zyn goed geweeten, zyne eer, zyn
goede naam,- en het vertrouwen van and»-
reu op zyn eerlykheid en getrouwigheid ver-
liest; en dat wanneer hy ontdekt word dac
toch eens gefchied hy blootgefteld is aan de
hardfte ftraffen der Overigheid. - Maar
veel liever, wil ik u , myne lieve kinderen,
O 3 dö