Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(•J211)
aenders volßrekt onmoogelyk goede menfcheij
uit u te vormen —^ en dit echter wilt gy
imTiers alle worden, a!s zy nu uwe gelj'eekei^
niet kennen , is het dan wel mogeLyk , dat zy
fl raad cn bellienng ge. ven kunneti , hoo gy a
met weinig moeite verheeteren, cn van uw?
fouten afgevvennen kunt.
Weest daarf)m voorzichtig - wacht u in
afweezen uwer opzicnders nog zorgvuldiger
voor gebreeken, als in hunne teegenwoordig-
•heid. Stelt u niet als zoete en lieve kinders
aan , zo gy het nier werkelyk zyti, dan zy zul-
len dog zonder eerlang uw denkens aart onr.
dekken, en u hun gantfch vertrouwen ontJ
neemen. Niemand verwacht van u dat gy ge.
Jieel zonder gebreeken zult zV". - dan yvCJc
mensch? — welk kind zoude zich daar i»
durven ber'Cmen? Uwe ouders en meesters
ül zullen overvloedig van u voldasn zvn , als zy
f ficchts zien dat gy ernrtifr uw v'yt aanwend
'C om braave kinders tc worden. Zv zien gaara
i ^we kleine gebreeken dnor den vinger en ^yer-
geeven u gaarn geringe fouten , als gy die nict
zoekt te verbergen. ,Weest daarom opcn^liar-
....... ' "t^i?
iSMi