Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I c 205 )
! wen evenaaflen dat te betrachten, het geea
' p zelfs Tan hem ten uwen opzichte ver-
I -»angt.
t Nog meerder onvoorzichtigheid, en nog flech;
I ter denkens aart openbaart gy van u zelve wan,
I neer gy uwen medemcnscb Lastert, of hem ge-
■ breekeri, ofzwakheden ten lasten legt, daar
I hy in het geheel met mede befmet is. -
, l,'ei,kt eens ernftig hoe zeer gy hem diiat
I door in zyne eer krenkt; en aan het nadeel»
5 dat gy hem daar door in de geest van ande-
) re toebrengt? Denkt hoe alle brave en ver-
i ftandige lieden U verachten moeten, en van
1 'U een afkeer krygen , als zy te weeten kwa,
) men dat gy zulke flecht en laag denkende
i Kinderen waart. En zoudt gy wel ooit zulks
i een mensch oprecht; en trots in de oogen dur-
ven zien ? zcud gy m de ongelukken die u
! kunnen overkomen, van die menfchen daar
I gy zoo flecht van ges'prooken zoudt hebben
1 wel eenige hulp kunnen verwachten — daar
gV door de verbieiding van de hem aangevre.
I v(Mie gcbrecken zyne eer verdagt had gemaakt
I en hem op veelerley wyze benadteld? Denkj
I aan de rusteloosheid, aau de angst, welke
BW
4
Ém