Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(•J04)
waatrdiappye In de meefte gezeirchappen
ïnaaJcen de verhaalea der iiicwykingen var an.
dere byna liet eemgst onderwerp der gesprek-
ken uit Waarom heefc men niec even ro
veel vermaak de goede en pryswaardige daa-
den onzer medemenfchen in onze byëenkom-
ilen ce verhaalen , dewyl wy daar üoor ons
€igen vergenoeg'.n zelfs meer bevoorderen zou-
den. Het on breekt dog niec a an goede en
lofwaardige daaden by het nienschdom, im.
mers dic is zeeker dat er niemand zo flechc is
of hy heefc nog iets goeds aan zich. Geeft
maar naukeurig acht op uwe medebroederen,
en gewis zult gy er veel goeds in befpeured
en u door dit te verfpreiden vee! aangeraa-
mer ea veel meer belieft maaken, dan door
zyne gebreeken en dwaalingen aan den d.-^g
te brengen en overal te verhaalen. Zoude
Jiet u wel aangenaam weezen, indien men
uwe fouten en ouvolmaaktheden aan yder een
aanbragt? en in tegendeel zoude het u niet
een groote blydichap zyn , dat men in plaats
van uwe zwakheden, uwe goede gevoelens
en uwe pryswaardige daaden bekend maakte?
maar zjt gy met verplicht teu opzichte van
uwen