Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C aoo>
ders de waarheid rooit, in dien gy ook Wee-
zentlyk het een of ander mccht misdreeven
hebben, want gy maakt u daar door dubbel
ftrafwaardig, en gy omsteeld u zeiven daar
door de middelen, om u van uwe fouten af
te wennen, dewyl zy, uwe misftappen niet we*
tende, u geenen raad kunnen geeven, om
het gedaane te herstellen, eu u zelfs te bete-
ren-
De Oprechtheid eischt ook van onseennau.
we en gezette vervulling van het geen wy be-
loofd hebben By het doen van bel ofcen kun-
nen wy niet voorzigtig genoeg zyn, men kan
zo ligt iets belooven dat men in het vervolg
onmogelyk nakoomen kan.
Overdenkt derhalve eerst ryp en bedaard of
gy dat geene wat gyverfprecken wilt, gewis hou
den kunt. In het algemeen kunnen kindeten
niemand iets belooven voor dat z y daar tos
de toertemming van hunne Ouders, ofOpzien-
dors ontfangen hebben Maar hebt gy vaa
deeze de vryheid om deeze of geene belofte
te doen, of zyt gy in 't vervolg uw eigen
Ml efter en hangt gy van u zelfs af, moetgy
altoos uw woord houden, als zoude het ook
we-