Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( t97)
kwam hy weder by zyn Meester, en bleef a?s
Knegt in de Apotheelc. Niet lang daar na
ftierf zyn Meester, die getn V;ouw, of Kin-
deren of Naastbettaande hadde. By het ope-
nen van zyn Tesrament bleek het, dat fJen-
jamin als eenige E'fgenaam van alle de nage-
latene Goederen benoemt was; en darhy deA-
pütheek benevens een Huis, en eenige buiten
Landgoederen in bezit konde neemen. De
Overigheid, nog niemand konden h'er tcegea
iets inbrengen - Men erkende hem voor
den wettigen Erfgenaam, en hv zag zicli ecns-
kl p» in de beste omftand-^gheden geplaatst
Nu nam hy zyne oude Moeder, die reed»
tien jiaren weduwe geweest was, beneevensf
iiog twee Zusters by zich; en leefde met de-
zelve hartelyk cn vergeroegd. Hy is tegen-
woordigfnog een man van vern ogen; zyre Zus
ters zyn door zyne onderftcuning gelukkig
getrouwd; edog zyn moeder, wegens haare
hooge ouderdom overlecden.
Nu gy, die deeze gefchiedeni-: geleezen heb'5
heeft het u met recht verheugd, en waart gy
"^t blyde te verueemcD dat tccjamin zo ry,
kelyk