Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C t05 5
; Schnf^ï, tcrwyl de oude man tios; onder den
11 boo-Ti bleef zitten. Fenigcongcnbiikken daar
i; iia kwjm hier de Heer van Elgo-d voorby,
welke zynen eeni9;flen Zorn by zig hadde f
die aan deezen nonddruftiijen een goeden aal-
l{| moes uitreikte, en hem vroeg, van waar hy
I was . en waar hy heen wilde -- Deeze
1 verhaalde hem, dat hy voorneemen» was ge^
li weest om naar Bernftad te gaan by zyne Doch-
ter, om daar de weinige daagen,die hy nog
ningt te leven hebben, door te brengen, maar
dat hy wegens de zwakheid zyner hooge }aa.
ren op zyne reis was krank geworden, en op
deeze plaats krachteloos als neergezonken wa«,
en dat hy de ganfche nacht hulpeloos hadde
geleegen; en er zonder twyffel hadde moeteii
fterven, indien niet een der voorbygaande
Schoolkinderen mede'yden met hem gekréegen»
en hem met fen dronk wa er verkwikt hadde.
De Dorpsheer een edeldenkend man, liet den
ouden man door zyne Knegts naar het Heeren-
Huis brenaen , cn hem door den Casielem
goed oppasfcn, tot hy weder ten vollen her.
fteld waar Intusfchen ging den Heer zelfs
Haar het Schoolhuis te Heiadorp, ea vroeg'
N 2 uaaï"