Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I c 90 )
va"!te land raakte: vervolgers riep hv „ fteig
j, nu van het Paard op d'e ftange, en neemt
j, dan het Paard tn leid het er dan uit.' He
Burger volgde zyne raad, en kwam gelukkig
met zyn Paard uit de moerast op de Weide;
en was over zyne redding zeer verblyd.-
Py wilde den Jood zyn moeite en dienstvaar-
digheid betaalen, en bood hem twee üucaa.
icn aan; „ Neen" zeide de Jood „ ik hebbe
,, u niet om gsld geholpen-maar ik heb
een verzoek aan u, wilr gy my belooven ,
dat gy daar aan zuit voldoen." Gaarn , zei
de burger, eischt wat gy wilt — iVw; ant-
woordde de brave Jood; Nu dan verzotke ik «,
ah gy by geval een 'Jood in nood mocht aantref-
„ fen helpt hem dan ook, want nuyzyn mk mtn'
^ifchen." Gaarn niyn beste Vriend, gaf hem
de gcredte ten antwoord; zeer gaarn zal ik dat
doen--Ik dank u nogmaals, en dank u
hartelyk voor uwe trouwe hulp. Zoo naamea
zy van elkander afïcheid , kusten zich, en een
yder vervolgde zynen weg.
En zulke braave Jooden zyn er nog ontelbaar
veeie in de wtr( ld; gelyk gy zoud kunnen zien ,
ia de Hoogduitfclie ^eugd-lydingm van dc
Raads'