Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I c 182 )
Want dan alleen kan men zeggen, dat het
een Huisgezin wel gaat, als het yder lid van
hetzelve wel gaat. Zoo dra er dan een lyd,
lyd het geheele Huisgezin meede,
M-^ar veel meer worden wy verplicht tot
de liefde des eevenaasten door die liefde, dien
wy aan God, onzen besten Vader, onze groot,
moedige Weldoender verfchuldigt zyn. Want
dewyl Gf/d een onzichtbaar wezen is, en zy-
ne gjlukzaligheut nergens door kan vermeer-
dert worden, zoo kunnen wy Hem onze hef^
de en dankbaarheid op geene andere wyze da-
delyk betuigen, als wanneer wy Hem trach.
ten gelyk tc worden in goedheid, welmee-
nenthcid, en weldadigheid, als wy vreugde,
en blyafchap, vermaak en vergenoegen aan
onzen ecvenmensch bezorgen , en hun geluk,
gclyk ons eigen, zoeken te bevoorderen.
Eeven zo verplichten ons or.ze cigengebree-
ken,f n nooddiuftcn ,omdeneevenmeusch wel
te willen, hem hef te hebben, en goed tc
doen Wy hebben zo veel nooddruften en
behoeftigheeden, dat, indien ons leven ook
nog eens zo lang duurde; als het gemeenlyk
duurt