Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
I c 174 )
Het is eene alJerlofFelykfte en weldaadigfïö
fchiklcing in de wereld , dat zeekere daagen
daar toe beflernd zyn, om in de Beedehili-
zen te verzaamelen. Deeze Huizen worden
eeven zo verkeert KERKEM genaamt; want
Kerk beteekend eene verzaameling, eene ver-
gadering, ea gevolgelyk zyn die geene, die
in het Deedehuis verzaamelt zyn, eigentlyk
de Kerk.
Ondertusfchen trekken wy uit deeze openly»
ke byëenkomften , zeer veele gewichtige voor-
deden, die onze ge'ukzaligheid bevoorderen»
en tot eenen hoogeren trap van volmaaktheid
brengen kunnen. — Daar door krygen wy
geleegenheid. God (leeds duidelyker te lee.
ren kennen en ons van zyne goedheid en
liefde jeegens ons, van zyne grootheid, zyn
macht,
sin de aanmerfiingen 'Jnn den Schfyvir ten opzichte
van Godsdienst, Godshuizen, Kerk ifaar Zyn; toe
echtst heeft men geene verkeerde denkbeelden door ei-
trmtlyke opvattingen van deeze uitdrukkingen te vree.
aen, daar yder Christen weet, dat dezelve Zir.nelesl-
dig zyn; en zal nooit hi:r door den letter mis'ieid
mrJen; verba valciU ufu, een yder verßaat deezt
v/osrticn. Dë Vsitaalcr.