Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 173 )
kau Hem een huis tot zyne wooning böU'
wen. -- Hem die overa! woont, >'lie al-
les vervult met zyne Goddelyke teegenwoor»
digheid?
Maar, lieve Kinders, gy moet weeten, dat
deeze uitdrukkingen van de Joodeii aficoomen
en ovareenftemmen met hunne denkbeelden
en met den aart van hunne eerbewyzingea
aan God.
üe Jooden ftelden zig God voor als hun-
nen Koning, die onder hun zyn Paleis (den
Tempel) hadde, en zig daar in van zyne die-
naaren (de Priesteren en Leviten) bedienen
liet. Maar wy die door Christus en zyne
leerlingen beetere begrippen van God ontvan-
gen hebben; en door hun geleerd zyn gewor-
den, dac God geen Lichaam heefc, dat Hy
overal teegenwoordig is, dat hy in geene hui-
zen woond die mee handen gemaakc zyn;
moesten die ongepaste, en kinderachtige (a)
benaamingen niec gebruiken.
Het
gin God; als bunnen Schipper en Maaker toebren-
gen. Da Verraaler.
(a) My dunkt dat deeze uitdrukking ook wat hird,
tn niet zeer gefchikt is, Schaan in dtn vQlßnkßin.