Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(
was ten booven gekoomen. Hy'ging veel
geruster dan ooit naar bed, en dankte God, dat
Hy hem zo nadrukkelyk verlioort liadde. Den
volgenden morgen ging hy naar zyn Vader;
en zeide hem: ,, Lieve Vader, nu weet ik
„ dat God doet, het geen de Godvreezende van
,, hem begeeren" en hy verhaalde hem wat er
•s daags te vooren tusfchen hem en zynen Neef
vfüs voorgevallen, en hoe hy zynen verlei-
'ler had van de hand geweezen.
De Vader omhelsde hem, en zeide hem
vaart voort. Lieve Zoon , op eene zoo ver-
flandige en bchoorlyke wyze met God om te
gaan, dan zult gy gewaarworden, dat de God-
vreezende nooit vergeefsch bid.-Had-
de ik zo om behoudenisfe van myne lie-
ve Grootmoeder gebeedcn; niec waar Vader!
zeide de Zoon , dan leefde zy misfchien nog,
Vadebl. Ik zal deeze vraag terftond be-
antwoorden, myn Zoon; als gy my eerst op
eenige vraagen zult antwoord gegeeven hebr j|
ben. Zegt my eens, hebt ik u ooit uw ver- fi
zoek geweigert, wanneer gy my de verklaa*
ring van deeze of geene fpreuk gevraagt hebt;
of om u in bet CylFcren m het maaken van
dee>