Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
les voor zig, die hy den volgenden dag op.
zeggen moest, eu dewyl Hy die met lust
leerde, kende hy hem veel fehielyker van
buifen, dan anders.
Ondertusfchen dat hy zig op eene nuttige
wyze beezig hield; kwam zyn Neef Ernst,
en noodigde hem tot een fpel. Offchoon hy
nu ten eerften wel lust hadde, die uitnoodiging
aan teneemen, viel hem doch wel haast in,
dat hy niet wel zoude doen; indien hy zich
in 't fpel inliet, eer hy zyn werk had afge-
daan , eu dat hy zig by God ten hoogden on-
aangenaam en fchuldig zoude maaken , indien
hy zyne zoo onmiddelyk te vooren gedaane
belofte, terftond weder verbrak. Lieve Ernst!
zeide hy tot zynen Neef; teegenwooidig ia
het onmoogelyk; maar als ik myn werk ge-
daan zal hebben , wille ik gaarne koomen-
Hierop wierd Ernst boos; en zeide, dat hy
als dan ook konde wegblyven. Nu antwoor-
de Godlieb. — Zo zal ik dan blyven daar
ik, wil: Weest nu maar zo goed en ftoor my
niet verder in myu leeren} Ernst ging nydig
en verdrietig weg; en Godlieb was zeer ver-
blyd , dat hy deeze verzoeking zo gelukkig
L 3 was