Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C )
■ V. IIc herinner my dat gy voor eenige maan*
den krank waart, Gy bad den Heer Doftor
Ruprecht, dat hyu toch gezond wilde maa.
ken , wat gaf hy u ten antwoord.
2. -Dat wil ik gaarne doen,- niyn Lieve
Godiieb, - gy moet maar braaf innee-
men, en u (lil houden; dat gy geen koude
vat.
V. Indien gy dit nu niet had gedaan, zoud
gy dan wel weeder gezond zyn geworden?
Z. Ik geioof; bezwaarlyk.
V. God heefc ons ook gezegt, wat wy be-
trachten moeten, en in acht neemen; wan-
neer wy Hem wilien gehoprzaam zyn. --
Ik hebbe het u nog onlangs gezegt» --
Herinnert gy het u nog v/el ?
Z- Men moet vlytig aan God denken, als
men traag is tot het góede; rnoet men het
genoegen overweegen, dat fteeds op goede
daaden volgt. Heefc men geneigtheid tot liet
kwaade, dan moet m.en aan die ongelukkige ge-
volgen denken , welke het kwaade na zig fleepc.
V. Als uw Neef Ernst u nu v/ederom vraa-
gen tvilde om met hem rond'te loopen, wat
' is dan uw pHcht?