Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( I6i )
zyn — uwe Neef Trnst zal u nog meerrtiaa'
Jen zoeken te verleiden. Hoe zult gy doen
dat dit u niet weeder tot ongehoorzaamheid
jeegens God brenge.
Z, Het zoude misfchien wel goed zyn, dat
ik den üeven God bad, dat Hy my voor on.
gehoorzaamheid bewaaren wilde.
V. Hoe zoud gy dan bidden?
Z. {naar een noeinig bedenken) ,, Lieve God
„ geef my lust tot het goede, en bewaar
„ my, dat myn Neef Ernst my niet weder
„ verleide."
V. Maar heeft u nooit iemand anders ver-
leid.
Z O ja! Karei Voland , heeft my voor ee-
nige weeken verleid, en aangezet om myncn
Broeder Frilz (lil zynen appel weg te nee-
men ,- en onze voorige meid heeft my
eenige vloeken geleert - en wie weet»
welke monfchen er nog zyn; die my zoudei)
trachten te verleiden.
V. Dan moec gy immers u gebed anders
inrichten.
Z. Ja ik zal bidden moetc»: „ Lieve God?
j, bewaar my — dat iny-niemand verleide.'
L V.