Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'i / • ( 157 )
een uu"je naar buiten te gaan, ik zal niet
; verder gaan als het Hosch, en niet lange»
, uitbiyven, dan het u believen zal te bepaa.
: len. /
V. Gelooft gy; dat' ik dan uw verzoek
j zoude inwilligen ?
Z. O Ja. - Ik geloof het. Ten zy gy
byzondere reedenen hebben niogi my te huis
te houden.
V. Gelooft gy dan niet, dat de goede God
u zo lief heeft als ik?
Z. Hy moet my nng wel liever hebben,
want gy hebt my eens gezegc, dat al het
goede, dat gy my vergunt, van Hem oorfpron*
kelyk afKomtj en dat Hy nog voor my zal
zorgen dan,vwanneer gy reeds lange zult be.
graaven zyn.
V. Zoo is het ook, myn lieve Zoon; dm
ziet! Hy is het die u uwe oogen, uwe co-
ren; en alle uwe leedemaaten gegeeven heeft,
zonder dat gy Hem daarom bid -- Hy
rj moet u derhalven regt lief hebben, waarom
1 neemt gy dan de vryheid niet met uwe eige.
I ne woorden tot hem te naadcrcn en hem
i die zelfs overtebrengen.
Z

J