Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
c 156 -i
Z (mar een weinig zig Vedacbt te béhlen^
Ol nu begn-pe ik' het, waar in ik he^be ge-
dwaalt. Ik hadde my van onzen Heer l.eer«
meester een Gebed voor myiic Grootmoeder
moeten laaten opftellen. Dat hndde ik dan
eenige n-aalen daags moeten bidden, dan
had wjarfchyrclyk de goede God my myne
lieve Grootmoeder niet ontnoomen.
V. Maar als gy my wilt zoeken te bewee-
gen om u vryheid te geeven, om te gaan
wandelen, wie fteld dan het verzoek op, dac
gy my doen wilt.î*
Z. Niemand.
V. Maar hoe kunt gy my dan dit verzoe.
ken, als niemand dit verzoek heeft voor u
opgefteld ?
Z Dan fpreek ik, zoo als het my in het
hsrt legt. Ik weet dat gy eenen goede Va-^
der zyt; en dat gy het niet kwalyfc zult nee»
men, offchoon ik zomtyds myne woorden
niet recht fchikken kan
V. Als gy dan zoudf willen wandelen wat
zoudt gy dan zeggen?
Z. Lieve Vader, het is hecden zoo een
fchoone dag; ik bidde u geef my verlof om
seD