Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( i5r )
jn dor daad -bidden sy Gpd, dc andere mew
Tchen die geene Artzen zyn, krankheeden
toetezenden. - Als twee Vorsten zaameq
oorloogcn, zoo bidt yder pm d'overwinning
en om de verdelging zyner vyanden. ■.. »
Wien nu zal Cod verhooren? gy ziet der-
halven, dat God zclf§ onzer aller wenfchen
niec vervullen kan.
Ook zoude de vervulling van alle onze wen-
fchen ons dikwils zeer nadeelig zyn; dewyl
wy bepaalde fchepzelen niet altoos kunnen
inz-en wat ons weezentlyk nuttig 7y; en dik-
wyis Cod biddt.n om dingen, die ons het grootse
nadeel zouden toebrengen, indien God ons
dezelve vergunde.
God als een alwcetende, en allerbeste Va-
der van de menfchen flaat hun daarom dik-
wils hunne L5eeden af, als hy ziet dat der-
zelver vervulling hun nadeelig zoude zyn.
Inteegendeel verhoort hy dezjlve altoos, als
hun weezentlyk geluk daar door vermeerdert
worden kan. Hy maakt het even zo als u-
we lieve Ouders met u , deeze laaten u ook
wel te vergeesch hun dit of dat verzoek doen,
ilat zy niec inwilligen, wel vooruit ziende,
K 4 dac