Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 50 )
dig voor zyne vaderlyke zorg. —— Zo ook
by het genot der leevensmiddelen , - by
het begin of het einde van een gewichtig deel
van ons leeven-of ook by uitneemende
en voornaame weldaaden, die wy of andere
ontfangen moogen.
Indien wy naar het onder wys, en het voor*
fchrift van Jefns bidden , lieeft hy ons de ver-
vuiling onzer Beeden herhaalde maaien in de
H. Schrift beloüft. Joh. XVI. 23. [. Joh. V.
14. I.uc XI. 9. Jac. V. 16, Echter volgc
daar niet uit, dat God alle onze wenfchen
vervullen moete, of ons altoos alles geeven»
waarom wy vraagen. -- Immers dat zelf
is oniiioogeiyk, dewyl die wenfchen, welke
meerder menfchen ter gelyk-er tyd aan God
in het gebed voordraagen, rnet elkander vol-
koomen kunnen teegendrydig zyn. -Zo
(hy voorbeeld) bid de Reiziger om zonnefchyn,
diar te gelyker tyd de l.andmin God om
leegei) fmeekt, voor den wa^chdom zyner
Veluvruchten. - Milhoenen van men-
fchen bidden God orn de gewondheid, cn
de onder hun woonende Gencesheeren, bid-
den God om hun daagclyks brood, en dus
ia