Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page

'i / • ( 145 )
.'Op dat uw gebed Gode aarf!Pnaam iroi
ge zyn , moet, gy het richten naar de voor-
fchriftcn, gclyk Hy die in het tweede deel
van den Bybel heeft laaten aanteekeneii. Daar-
öm IS het niet noodig, dat wy op gezette,
en van ons zelfs bepaalde uuren bidden; maar
enkel alleen dan, wanneer wy ons in zodaa-
nigen toeftand bevinden , daar wy van alle af-
trekkingen , en hinderpaalen geheel vry, on.
ze g-edachten eenig cn alleen op God kun-
nen vestigen, en op dat geene, waarom wy
.bidden willen.
Ook als gy bidt, moet gy dat geen , wat
gy.van God bidt, met befcheideoheiden be.
dachtzaaniheid voordraagen, en het alleen
vraagen, onder die voorwaarde, als bet my
nuttig is, want de mensch wenscht dikwils
dingen, waarby hy, indien zy hem wierden
vergunt gewis niet gelukzalig zyn zoude.
Gy zelfs vraagt uwe Ouderen dikwyls om
zaaken, die, wanneer zy u gegeeven wier.
den of u toegeftaan om te gebruiken, u ge-
wis nadeelig zouden zyn. Hier van kunt gy,
indien gy dit boekje verder leest, volkoomen
, overtuigd worden.
K ' TWEE