Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
rampen en on5»emakken welke hy zoo veele
jaaren lang op zyn ojibewooncl eiland moest on-
dervinden.
Herinnert u daarom dikwits, t.ieve Tvinde-
ren, alle die gevallen, cn die voorberldcn,
waaruit gy duidelyk zien kui.t ; dar God door
lyden , onhe len , en ttegc fpoeden ztlfs het
waar geluk van den n cnsch hevoordert. Dat zal
uwe ftaiidv3<-tigheid , en moed ongemeen ver.
fterken. En gcnoomen, hec een of ander
onaangenaams kwam u over, waar in gy nict
t< rftopd zoud kvnren z'cn, tot welke einde
God dit had befchikt, wanneer gy dan aan
die gevallen denkt, zuic gy niec moedeloos
of ongeduldig worden , en daarom niec aan
Gods goedheid ten opzicht van den mensch
twyfFelen; fchoon u in dit oogenblik zyn wys
oog nerk niet beWfi! t waar; maar veel eer
Züli gy (jan by u zelfs denken, die God,
die my in anderen ook dikwiK door lyden
en Imciten zyne goedheid beu ond-:", zal nu
ook wel myn weezentlyk welzyn tot zyn
einde hebben voorgelleld. Uw(? Ouders be-
veelen of gebieden u ook dikwils (^it, of
dac, waar van gy de recden uiet kunt be-
gi-y-