Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'i / • ( 139 )
Jcen voorden oogstontftond er een ontzach»
gelyk onweeder; gepaart met eene zwaare
haagelflag waar door byna al hi t Kooren in
die ftreeken vernield werd. Hofmans toe»
ftand wierd nu aller elendign. Geld had liy
niet; zyne gehoopte oogst was op niets uit-
gekoomen, zyn Boom- en Hof-vruchten waa-
ren afgeflaagen. -Vee had hy wtitiig,
ten minsten kon hy daar niets van verkoo-
pen, — en eetcn en drinken moest hy echter
alle daagen. -Nu dwong hem dc nood
om te werken, en welhaalt was hy den
arbeid gewoon, hy kreeg er vermauk in, eij
na eenen korten tyd kon hy niet begrypen,
hoe hy te vooren hadde kunnen leedig loo-
pen. Naderhand plagt hy telkens te zeggen,
de grootfte weldaad, dien God my beeft bewenen,
ii deeze, dat bymyne reldvrucbten liet vernielen,
vsant daar door beeft bj my van bet leedig gaan
afgeholpen. Tbans zoude ik moeten heedelen , in-
dien my dat ongeluk niet waar overgtkoomen,
Robinfon Cra/oe, daar gy zeekeralie wel van
fieleezen hebt of van hooren fpreeken, is al-
leen een becter man geworden door de veele
ram-