Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 138 )
geen hooger waarde veikrygt. Hy Jag af*
leng^kens de trotsheid af, die hem tot hier
toe hadde bezielt, en fchaamde zig over zya
voorheen gehouden gedrag. Hy wierd van
dag tot dag beleefder jcegens zyne fpeelmak»
kers, — deeze mochten hem nu ook be«ï^
ter lyden, wierden hem meer geneegen, en
gedroegen zig thars jeegens hem, gelyk hy
het lang ge wenscht hadde.
Hofman een zeer faage Boer, die te Laö'
erdorp woonde, bragt byna den ganfchcn dag
met leedig gaan door, als andereiJoeren voor
dag en daauw opftonden en reeds eenige uu-
ren geploegt, gezaait, hooy gedroogt, ge-
doricht, cn andere beezigheeden verrigt had-
en , lag hy nog te bed en üiep. Daar door
ging ook alles onordentelyk in ?yn Huis en
Boerery toe; en alles liep ten gronde, zyn
Vee kreeg geen voeder op een behoorlyke
tyd, het vermagerde , wierd elendigen ftierf. —
Zyn Akker werd niet naar behooren bebouwt,
waar door hy altoos het flechfte Kooren van
het ganfche Dorp had, Hy vond fig vervol-
gens in de noodzaakelykheid om geld opte-
oeenien. Eeofge tyd laater omtrent vier wec-
ken