Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 137 )
deren, dewyl zyne Ouders veel geld hadden,
en hem beter Kleederen geeven konden , als
die van meenigc andere Kinderen, wier Ou-
ders zo ryk niec waaren. Hy verachte ze daar-
om, en wilde of er geheel niec mecde te
doen hebben, of wanneer hy met hun in ge»
zelfchap was, meende hy hec rcchc le"heb-
ben van ze tc tergen, te bcfchimpen, en te
flaan. Daar door nu raaakce liy dac zy alle
de verkcering met hem vermydden; en hy
meesc alleen moest zyn-voegde hyzig by
hun, fpraaken zy geen woord mee hem; en
deeden als of zy hem niec waagen, of niet
wisten dac hy er by was, — Deeze jonge
zoude langs deezen weg in hec vervolg een
alierongelukkigsc mensch geworden zyn. Maar
op een zeekeren tyd floeg de blikfem in het
huis vnn zyne OuJers, en üak hec aan; het
verbrande , en zy veriooren daar by een g^oot
deel van hun vermoogen. Nu waaren zy bui-
ten ftaac om aan i^V'rdinand zulke koscelyke
kleederen te geven als voorheen, en liy moest
al blyde zyn, wanneer hy maar gewooneklee-
deren moge aan hebben. Toen leerde hy
zien, dat de mensch door zyne kleederen
1 5 gec: