Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 156 5
Joo?, Let flechts op u zelven, dan zult gy
dit door een menigvuldige ondervinding dik-
wils bevestigd vinden. i\ls gy een fpel, waar
in gy veel plaizier hebt, of lang, of dikwils
fpcelt; vergaat u eirideljk de lust daarvan, en
word gy daar omtrent geheel onverfchillig»
Als gy een fpys, die gy gaarne eet, dikwils
geniet, üaat zy u op het laast teegen. • ■
En zo gaat het met alle de wereldfche goe-
deren, Lieve Kinderen! als wy dje beftendig
en oncphoudelyk genieten, worden zy ons
eindelyk onverfchillig, en wy vinden daar
geen vermaak meer in. Om dit nu voorte-
koomen, laat ons onze goede Heemelfchs
Vader zomtyds iets onaangenaams wedervaa-
ren; ftremt zomtyds den loop van ons ver-
genoegen , en geefc ons daar door weder ee-!
jie nieuwe trek tot de aardfche goederen.
Voornaamentlyk heeft God by de weder,
waardigheden welke hy ons toezend, bet oog'
merk om ons nadeelige gebreeken af te gemn,'
ven.
De kleine Ferdinand, een Jonge van tien
jaaren meende beter te zyn als andere Kin-
de*