Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( I5.R )
üw rust oiitbeéren; weest daar dan fiict ovér
bekommert; dan deeze niets beduidende on-
gemakken , zullen u geen weezentlyk nadeel
toebrengen. - De reegen , zeeker, kan
uwe Kleederen een weinig bederven ; en een
verkouwenheid veroorzaaken, de koude kati
uwe leeden verftyven, de honger en dorst u
eenigzints verzwakken; maar uit dit allesort.
ftaan geene weezentlyke gevaaren voor u. In-
teegendeel daar door word uw Lichaam ver-
hardt, en uw gezondheid verfterkt; want daar
komen dikwerf in 't menfclielyke leeven ge-
vallen voor, die wyniet hadden kunnen voor
uitzien, en zeer ligrelyk, wanneer wy ons
niet aan de ongemakken hebben gewent; eö
en om onaangenaamhecden doorteftaan; on-
ze gezondheid benasdeelen', en onze rust en
tevreedenheid ftooren kunnen. - ffet men-
fchelyk leeven is aan zoo veele rampen ea
teegenfpoeden blootgefteld; die daarvan on-
affcheidelyk zyn. Wie kan u dan verzeeke-
ren dac gy die ook niet zult endervinden,
dat ook gy niet m 't vervolg van jaaren, in
deeze of jjeene gevaaren word ingewikkeld?
Overftrüowi. gtn, brend, aanfteekeude Ziek-
tens>