Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(II?)
Be gebwrzaamheid aan de Godielyke wetten
hevoorilert ook bet uielzyn en bet geluk van y-
der mensch in H byzonder. Hoe meer gy de waar?
de van deeze heerlyke beyeelen zulc kennen
leeren kennen, lioe moer gy van deeze waarheid
zulc worden overtuigd, God eischt alleen van
ons dat, wat ons zelfs gelukkig maaken kan. —
Hy beveelt ons voor onze gezondheid te zor^
gen ; dewyl deeze de beste fchat op aarde is —
dat wy vlytig zullen arbeiden, om dat den
arbeid voor onze gezondheid dienflig is, en
wy daar door ons zeben van h't noodfgè
kunnen voorzien; en onze ongelukkige en be-
hoeftige meedemenfchcn helpen, en onder«
fteunen; - dat wy jeegens andere vrien-
delyk, beleefd, weldaadig zyn zullen,, onx
on$ veele vrienden te maaken, en daar van
in tyd van nood ook hulpen byfland te moo-p
gen verwachten ; -dat wy onder elkander
toegeevend, en verdraagzaam zyn zullen, om
dat dit ons fteeds vrolyk en opgeruimd maakt.,
Hy eischt van ons een goed geweeten, de-
wyl dat alleen ons in ftaat ftcld alle andere
goederen te genieten, cn alle overig verge-
noegen cn ge)',;k" ic fiiiaakcn.
K T