Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
jeevcn verlóoren. De beste Steeden wlerdeä
In puinhoopen; en de vrugtfaaardfte ftreekeii
in woestenyen verandert.
Ja.' Lieve Kinderen, ook uv?e eigene on-
dervinding zal u liet leeren; dat Gud hec li
iiiet wel zal laaten gaan; indien gyhem niet ge-
hoorzaamt. Eet en drinkt gy te veel, daii
word gy krank. -Zyt gy lui en traag,
dan zyt gy onvergenoegd. - Zyt gy orj-
beleefd èö twistgierig, zo Word gy van an-
dere menfchen veracht, en betoonen Zy zig
èeven weinig beleefd, èeTen weinig dienst-
vaardig jegens u. üy zoud derhalven teegen
uw voordeel handelen, indien gy ü niet naas
de Goddelyke beveelen gedraageü wildeu:
Hoor de hetracbting der ^ebóoden i die God
ins dooir Christus beeft gegeeven', word duide-
lyk bet welzyn van bet'menfchelyk geßacbt be*
vorderd. Gy behoeft flechts de gefchiedenii«
fen met aandacht te Icezen örti daar van oV
vertuigd te zyn; , . „ i
Eenige eeuwen geleeden,' toefl de Duic-
ichers nog alle geen Christenen waaren, waa.'
ren 'er in Europa nog weinige Steeden; eü
geene gcmakkelyke Huizen J alles was tios-
H 2 fcheri