Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
'i / • ( 4 )
böoden welke God hufl deels door de liatUüf
in hunne eigene harcen, deels door voornaa-
tne en wyze mannert had geopenbaard, zond
Hy eenen grooten watervloed, waardoor zj
alle omkwaamen.
Zo dra de Jooden aan die beveelen, wel.
ke God hun door eenen voortrcfFelyken man,
met naame Mofes; had laaten bekent maa-
ken, ophielden te gehoorzaamen wierd hun-
ne Hqofdftad Jerufalem door de Romeinen
verwoest, zy hun eigen land uitgedreeven,
eii onder alle de Volkeren der aarde ver-
ftrooit.
Wanneer de Romeinen zig aaö de ohdeug«
den overgaaven, en week, lafhartig , verwyfd,
en losbandig wierden, ftrafte God ze ook op
hun beurt, en liet hunnen ftaat door de Duit-
fchers verwoesten, en hun zeer veel rampen
ondergaan.
Zo ook de Christenen toen, die het heerlyk
gebod dat Jefus htm gegeeven had, van el.
kander als Broeders lief te hebben, niet meer
Vervulden; zond God hun een ontzaggelyken
oorlog; die meer dan dertig Jaaren duurde,
en waar ia veele milüoencn mcufchea het
lee.'