Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
(I")
verftand naamelyk waar mede de goede Schep,
per hem hadJe begaafd niec wel gebruikt,
had hy van zyne dagelykfche fchoon gerin-
ge winden niet wat gefpaard, en dit niet mee
kloekheid en overleg aangewend, zoude hy
als een arme man gellorven zyn, en het heer-
lyk voorrecht r.iet genooten hebben van zo
veele honderden behoef-ige, of leediggaande
lieden dc kost, en daar door hun geluk te be-
zorgen.
Leert uit deeze gcfchiedenis Lieve Kinde-
ren , dat de mcnsch die in de wereld geluk-
kig en vergenoegd wil leeven , altoos jegens
God moei dankbaar zyn, of de van Hem
ontfangsne weldaaden goed gebruiken. Ook
aan u Lieve Kinders, heeft God oneindig
veele weldaaden beweezen.
Thans hebt gy geleegenheid nuttige ken-
nisfe opteleggen. - O verzuimt dog geen
oogenblik u deeze geleegenheid ten nutte te
maaken. - Uwe Ouders en uwe Mees-
teri beyiytigen zich om uit u goede, reede-
lyke, Weldenkende menfchen te vormen; O
bcyvert u dan om hunne Lesten en vermaa.
Hingen in acht tc neemen. ..... ■ Gy hebt
van