Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C t07 )
ZESTIENDE GESPREK.
Niemand is gelukkig dan die danb
baar is Jegens God.
H
Y, die vaa de goedheid en debemirinen»
waardigheid van het Opperweezen overtuigd
is, zal zich gewii ook voor die meenigte vaa
weldaaden, welke hy van God genooten heefc,
cn genitt, jecgens deezen zyncn Opper wel*
docnder dankbaar beioonerj cn de dankbaar^
beid jegem God Leeft ook eenen Jlerken invloed op
cnze rust, en ons vergenoegei.
üe gotldelyke weldaaden , worden dancers^
weezentlyk nuttig, cn voordcelig voor ons;
dan eerst vcrfcIidfFjn zy ons vergenoegen, en
bevoordercn zy ons geluk, wanneer wy de-
zelve goed aanwendcu; ca dat is de waar®
dankbaarheid.
Wat ba^t den Rykcn zyn geld, wanneer
hy het flechts in zyne fchatkistcn verbergt,
cn opfluit; a!s hy het n<.ch tot zyn eigen wel-
zyn, noch t-t dat van zyn ecvenaaiten ge-
bruikf. Dan cer^t zyn dc rykdonunen ccn we-
zenlyk goed, als wy zelve die wel genieten;
eii