Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C 105 )
virmesters, of Tovenaars, en Tovenaaresfen,
en die ongelukicige fcliepzelen wierdcn lee-
•vcndig verbrand. Was iemand oud rimpelig,
en had hy daar by een leelyk gezicht, cf was
liy mismaaKt, terftond wierd hy voor zo eene
gehouden, en ten vuure gedoemt. Ook waa-
ien 'er dikwils kwaade en boosaartige men-
fchen, die deezen of geenen van hunnen ce-
venaasten vyandig waaren, cn gaarne eenig
nadeel wilde toebrengen, dan gingen zy flegt»
raar de overigheid als eenen Duivelsbanner, ver-
klaagden die raenlchen by hem, welke dezel-
•ve zonder menige barmherrigheid verbrande»
liet. Zoud gy toen wel hebben willen lee-
ven? Welk geluk is het derhalven voor u,
dat gy nu juist in deeze lauden en vaa
Chri^telyke ouders cn die u teeder lief heb-
ben gebooren zyt; dat wyze, en weldenken-
ke Overigheeden voor uwe rust cn zeeker-
heid zorgen, die niemand op bloote en on-
beweezene aanklagtcn, veroordeclen, of heC
leeven bececmen; cn alleen maar het kwaad
cn den boosdoenJer ftrdffen.
Om de iiefde Gods nog beter tc kennen ,
lees vooral naarftig den Bybel, zoo dra gy
G 5 flccht»
m