Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
C'i04 )
defhouden word. In deeze hutten is in plaats
van de Schoorftcen boven in een rond gat,
V/aar door flechts een weinig rook uitgaat,
de overige dairp moet in de hutte blyven >
cn is zo dik dat men elkander niet zien kan. —
Daarenboven zyn zy zo mor.^fig, dat zy zig
Dooic wasfchen, en zig zelfs opzettelyk met
a'lcrhandcE walgende en Hinkende dingen het
gehecle lichaam, en het gezicht befmeeren,
en het ongedierten van hunne hoofden, met
dc grootfte fmaak eeten. Zoud gy uu wel
lusr hebben by zulke volkeren te woonen ?
Zoud gy by zulke menfchen wel aarten kun-
nen. — Ondertusfchen wien hebt gy dat te
danken , dat gy onder hun niet gebooren zyt —
gewis aan niemand, dan aan God,
Voor eenige eeuwen was men nog eenvou*
dig en dom genoeg om tc gelooven; dat de
men'ch zich met zeekere onzichtbaare, en
boosaartige weezens, welke men Duivels noemt,
kon verbinden, en met hunne hulp andere
menlchen en ook dieren ongemakken, enfchaa«
ile toctebrengen, ze krank te maaken, ja zelfs
te deoden. Die, welke men meende dat dee-
kcnst bczaaten, heete ttP" gn