Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
^ C 102 )
heilen, en echter is het een van de weldaa*
digüe vcrfchyuzelcn in de natuur, immers het
zuivert, en verkoelt de brandende Zoomer
luchten, en hoe frisch en fchoon ftaat alles
naderhand; hoe opgeruimt en veri'gt vinden
wy onszelven, als het voorby isj Veele noe-
men dibtelen en onkrnid en ander gewasfen
onkruid, en merken ze als een kwaad aan.—
en echter verftrekkcn zy tot voedzel voor vee-
le dieren die ons deels tot fpyzen dienen,
deels ons door hun gezang verkwikken. Ook
daar door derhalven bewyst ons God zyne
liefde jeegetjs ons.
ja ook zelve iu de onaangenaamhceden,
die God , op de afwykingen, en zonden der
menfchen bat volgen, toond hy ons, hoe
goed hy het met ons meent. Indien de on-
inaat'ge niet krank, de leedigganger, cn de
verkwister niet arm, en de onbeleefde, en
twistgierige mensch geen voorwerp der ver-
achting van andereu wierd , zouden zy van
deeze f..uten zich nooit ^f^vennen, maar zich
daar aan meer en meer overgeeven. Om dat
voortekoomen laat God toe dat op ydere tf-
wykinge,op ydcre overtreedlnge, haare eige-
ne