Boekgegevens
Titel: Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Auteur: Kindervriend Een
Uitgave: Z. Boemel: J. Noman, 1814
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NO 08-248
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206171
Onderwerp: Pedagogiek: religieuze vorming
Trefwoord: Godsdienstige opvoeding, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Aardsch geluk en jeugdig welzijn: een stigtig en nuttig leer- en leesboek voor kinderen
Vorige scan Volgende scanScanned page
( TCO )
tig warme Aficn, waarin zy des noods klee-
deren en huizen konden miifen; en de aarde
hun vruchten leeverde, die zy onbereid ge-
b-uiken konden, en daar voor hun weinige ge-
vaaren waaren. Maar toen zy vervolgens fterk
vermeerderden , en door de ondervinding wy.
zer wierden, en geleerd hadden zich teegen
de wilde dieren te verdeedigen; moesten zy
zig meer en meer over hst aardryk verfprei.
den.
Om hun geluk nu te vermeerderen, en ze
voor veele onheilen te bewaaren; fchonkhun
de goede God uitmuntende en verftandige man-
nen , die wel haast hun de aauweezenheid
van liet Opperweezen, en zyn eigenfchappen
leerden kennen, en hun de middelen open-
baarde, waar door zy hun geluk fteeds ver.
meerderen konden- Hy fehonk hun lieden,
die de koiiften tot het nut, en het vergenoe.
gen van het menschJom uitvonden, als (by
voorbeeld) den Landbouw, de Scheepvaart,
de Bouwkunst, de lunst om het Koorn te
maaien en brood te bakken, de Muziek, de
Schilder- en ijeeldhouwers • kunst en dierge-
lyke, -ily k'aoük huïi lieden, die ais
wy.